Click!
 
Click!
 
 
ด้านหน้า
 
ด้านซ้าย
 
ด้านขวา
 
ด้านหลัง
 
 
 
             
 
 
 
             
กรอบพลาสติกพร้อมแสตมป์กาญจนภิเษก
เป็นเพียงภาพตัวอย่างสินค้า สามารถสั่งทำตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น เป็นของชำร่วยงานแต่ง หรือเป็นของพรีเมี่ยมเป็นต้น