หมวดสินค้า
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าล่าสุด
EST-64 EST-64
1,500.00 บาท
RUS-S422 RUS-S422
850.00 บาท
RUS-S421 RUS-S421
3,000.00 บาท
RUS-S335 RUS-S335
1,500.00 บาท
RUS-216 RUS-216
1,500.00 บาท
KGZ-32 KGZ-32
280.00 บาท
RUS-235 RUS-235
800.00 บาท
LTU-53 LTU-53
300.00 บาท
ALB-59 ALB-59
580.00 บาท
IRI-102 IRI-102
500.00 บาท
IRI-104 IRI-104
1,200.00 บาท
IRI-085 IRI-085
500.00 บาท
SRI-123H SRI-123H
8.00 บาท
SRI-119D SRI-119D
450.00 บาท
SRI-105C SRI-105C
150.00 บาท
SRI-096C SRI-096C
95.00 บาท
SRI-082 SRI-082
2,500.00 บาท
IND-052 IND-052
100.00 บาท
NGR-38L NGR-38L
20.00 บาท
SHL-12B SHL-12B
1,350.00 บาท
 
สินค้าขายดี
MYA-69 MYA-69
5.00 บาท
Z-ALB-002 Z-ALB-002
16.00 บาท
BHU-27A BHU-27A
8.00 บาท
MYA-67 MYA-67
6.00 บาท
MYA-56 MYA-56
8.00 บาท
CAM-65 CAM-65
5.00 บาท
AFG-61C AFG-61C
8.00 บาท
MGL-61A MGL-61A
8.00 บาท
CAM-53 CAM-53
8.00 บาท
BHU-28A BHU-28A
15.00 บาท
BTHA-111 BTHA-111
300.00 บาท
MYA-58 MYA-58
10.00 บาท
CAM-52 CAM-52
5.00 บาท
CHN-881 CHN-881
7.00 บาท
CLAO-SET2 CLAO-SET2
15.00 บาท
CAM-16 CAM-16
18.00 บาท
INA-141 INA-141
10.00 บาท
CAM-04 CAM-04
16.00 บาท 10.00 บาท
Z-ALB-003 Z-ALB-003
16.00 บาท
CHN-895 CHN-895
12.00 บาท 10.00 บาท
 
สินค้าพิเศษ
900-11-1 900-11-1
600.00 บาท 540.00 บาท
900-13-1 900-13-1
700.00 บาท 600.00 บาท
900-13-3 900-13-3
900.00 บาท 790.00 บาท
900-3 900-3
450.00 บาท 350.00 บาท
900-4-FARM-2 900-4-FARM-2
350.00 บาท 310.00 บาท
900-5-4 900-5-4
320.00 บาท 290.00 บาท
900-5-5 900-5-5
370.00 บาท 320.00 บาท
900-5-ANM-3 900-5-ANM-3
360.00 บาท 320.00 บาท
900-6 900-6
300.00 บาท 220.00 บาท
900-7 900-7
300.00 บาท 220.00 บาท
900-ASEAN-V3 900-ASEAN-V3
320.00 บาท 290.00 บาท
900-BIRD-2 900-BIRD-2
350.00 บาท 300.00 บาท
900-BIRD-3 900-BIRD-3
280.00 บาท 250.00 บาท
900-BSET-POLY2 900-BSET-POLY2
340.00 บาท 290.00 บาท
900-BSET-POLY3 900-BSET-POLY3
315.00 บาท 290.00 บาท
900-DANC 900-DANC
350.00 บาท 295.00 บาท
900-FLWR 900-FLWR
330.00 บาท 280.00 บาท
900-FN-SET5 900-FN-SET5
320.00 บาท 280.00 บาท
900-WFALL-1 900-WFALL-1
520.00 บาท 420.00 บาท
AFG-21 AFG-21
700.00 บาท 500.00 บาท
 

ประเทศปากีสถาน

PAKISTAN [PAK]

ปากีสถาน (อังกฤษ: Pakistan; อูรดู: پاکستان) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (อังกฤษ: Islamic Republic of Pakistan; อูรดู: اسلامی جمہوریہ پاکستان) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิกที่สำคัญของ โอไอซี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า "ปากีสถาน" ซึ่งมีความหมายว่า "ดินแดนของชนบริสุทธิ์" ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซียนั้น มาจากการรวมชื่อดินแดนในประเทศนี้ ประกอบด้วยปัญจาบ(Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน (BaluchisTAN)

เรียงลำดับโดย:
CPAK-BUTTO
CPAK-BUTTO
เหรียญปากีสถาน บุตโต
45.00 บาท 35.00 บาท
CPAK-N20-PSWA
CPAK-N20-PSWA
เหรียญปากีสถาน
60.00 บาท
CPAK-N25-SUBM
CPAK-N25-SUBM
เหรียญปากีสถาน
75.00 บาท
CPAK-N50-ABDUL
CPAK-N50-ABDUL
เหรียญปากีสถาน
90.00 บาท
CPAK-SET7-2
CPAK-SET7-2
เหรียญปากีสถาน
75.00 บาท
CPAK-SET8
CPAK-SET8
เหรียญปากีสถานชุด 8
80.00 บาท
PAK-13
PAK-13
ธนบัตรปากีสถาน
900.00 บาท
PAK-22
PAK-22
ธนบัตรปากีสถาน
900.00 บาท
PAK-24A
PAK-24A
ธนบัตรปากีสถาน
20.00 บาท 15.00 บาท
PAK-27F
PAK-27F
ธนบัตรปากีสถาน
15.00 บาท
PAK-27J
PAK-27J
ธนบัตรปากีสถาน
15.00 บาท
PAK-31
PAK-31
ธนบัตรปากีสถาน
150.00 บาท
PAK-37
PAK-37
ธนบัตรปากีสถาน
15.00 บาท
PAK-39
PAK-39
ธนบัตรปากีสถาน
25.00 บาท
PAK-40
PAK-40
ธนบัตรปากีสถาน
60.00 บาท
PAK-41S
PAK-41S
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
1,800.00 บาท
PAK-42
PAK-42
ธนบัตรปากีสถาน
850.00 บาท
PAK-42S
PAK-42S
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
2,500.00 บาท
PAK-43S
PAK-43S
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
2,500.00 บาท
PAK-43S2
PAK-43S2
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
1,500.00 บาท 1,000.00 บาท
PAK-44
PAK-44
ธนบัตรปากีสถาน
30.00 บาท
PAK-46C
PAK-46C
ธนบัตรปากีสถาน
30.00 บาท
PAK-47G
PAK-47G
ธนบัตรปากีสถาน
50.00 บาท
PAK-47K
PAK-47K
ธนบัตรปากีสถาน
35.00 บาท
PAK-48S
PAK-48S
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
1,200.00 บาท
PAK-49C
PAK-49C
ธนบัตรปากีสถาน
350.00 บาท
PAK-50C
PAK-50C
ธนบัตรปากีสถาน
650.00 บาท
PAK-50S-2006
PAK-50S-2006
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
1,500.00 บาท
PAK-50S-2009
PAK-50S-2009
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
1,500.00 บาท
PAK-53
PAK-53
ธนบัตรปากีสถาน5รูปี
12.00 บาท
PAK-54C
PAK-54C
ธนบัตรปากีสถาน10รูปี
12.00 บาท
PAK-55C
PAK-55C
ธนบัตรปากีสถาน
20.00 บาท
PAK-55S
PAK-55S
ธนบัตรปากีสถาน ตัวอย่าง
1,000.00 บาท
PAK-56
PAK-56
ธนบัตรปากีสถาน 75 รูปี
65.00 บาท
PAK-57E
PAK-57E
ธนบัตรปากีสถาน
75.00 บาท