หมวดสินค้า
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าล่าสุด
MYA-77B MYA-77B
120.00 บาท
MYA-76B-AU MYA-76B-AU
60.00 บาท
MYA-75B MYA-75B
45.00 บาท
CHI-161K CHI-161K
130.00 บาท 100.00 บาท
TPE-1971A-AU TPE-1971A-AU
380.00 บาท
TPE-1978A TPE-1978A
480.00 บาท
CCHN-2269 CCHN-2269
2,000.00 บาท 1,650.00 บาท
CSIN-516 CSIN-516
450.00 บาท
SWE-52-1990 SWE-52-1990
240.00 บาท
POL-029 POL-029
450.00 บาท
ESP-076-EF ESP-076-EF
200.00 บาท
FTC-ARCT-SP FTC-ARCT-SP
150.00 บาท
FTC-GRKMYT-1 FTC-GRKMYT-1
480.00 บาท 350.00 บาท
GUY-39 GUY-39
450.00 บาท
900-ASEAN-V4-2 900-ASEAN-V4-2
295.00 บาท 265.00 บาท
TEST-CHN-100 TEST-CHN-100
520.00 บาท 480.00 บาท
TEST-DLR-6 TEST-DLR-6
600.00 บาท
TEST-GSN-5 TEST-GSN-5
950.00 บาท
SRB-23-EF SRB-23-EF
120.00 บาท 80.00 บาท
RUS-S828 RUS-S828
600.00 บาท
 
สินค้าขายดี
MYA-69 MYA-69
5.00 บาท
Z-ALB-002 Z-ALB-002
16.00 บาท
BHU-27A BHU-27A
8.00 บาท
MYA-67 MYA-67
6.00 บาท
MYA-56 MYA-56
8.00 บาท
CAM-65 CAM-65
5.00 บาท
AFG-61C AFG-61C
12.00 บาท
MGL-61A MGL-61A
8.00 บาท
CAM-53 CAM-53
8.00 บาท
BHU-28A BHU-28A
15.00 บาท
INA-141 INA-141
10.00 บาท
MYA-58 MYA-58
10.00 บาท
BTHA-111 BTHA-111
300.00 บาท
CAM-52 CAM-52
5.00 บาท
USA-538 USA-538
120.00 บาท 95.00 บาท
Z-ALB-003 Z-ALB-003
16.00 บาท
CHN-881 CHN-881
10.00 บาท
VIE-101A VIE-101A
5.00 บาท
CAM-16 CAM-16
18.00 บาท
CAM-04-AU CAM-04-AU
16.00 บาท 12.00 บาท
 
สินค้าพิเศษ
900-11-1 900-11-1
600.00 บาท 540.00 บาท
900-13-1 900-13-1
700.00 บาท 600.00 บาท
900-13-3 900-13-3
900.00 บาท 790.00 บาท
900-3 900-3
450.00 บาท 350.00 บาท
900-4-FARM-2 900-4-FARM-2
350.00 บาท 310.00 บาท
900-5-4 900-5-4
320.00 บาท 290.00 บาท
900-5-5 900-5-5
370.00 บาท 320.00 บาท
900-5-ANM-3 900-5-ANM-3
360.00 บาท 320.00 บาท
900-6 900-6
300.00 บาท 220.00 บาท
900-7 900-7
300.00 บาท 220.00 บาท
900-ASEAN-V3 900-ASEAN-V3
320.00 บาท 290.00 บาท
900-ASEAN-V4 900-ASEAN-V4
290.00 บาท 265.00 บาท
900-ASEAN-V4-2 900-ASEAN-V4-2
295.00 บาท 265.00 บาท
900-BIRD-2 900-BIRD-2
350.00 บาท 300.00 บาท
900-BIRD-3 900-BIRD-3
280.00 บาท 250.00 บาท
900-BSET-POLY2 900-BSET-POLY2
340.00 บาท 290.00 บาท
900-BSET-POLY3 900-BSET-POLY3
315.00 บาท 290.00 บาท
900-BSET-POLY4 900-BSET-POLY4
405.00 บาท 365.00 บาท
900-BSET-SH1 900-BSET-SH1
460.00 บาท 420.00 บาท
900-DANC 900-DANC
350.00 บาท 295.00 บาท
 

ประเทศกัมพูชา

CAMBODIA [CAM] 

กัมพูชา ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา (เขมร: ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา "พระราชาณาจักรกัมพูชา") เป็นประเทศตั้งอยู่ในส่วนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาวทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับเวียดนาม และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดอ่าวไทย

ด้วยประชากรกว่า 14.8 ล้านคน กัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 66 ของโลก ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็นศาสนาประจำชาติ ซึ่งประชากรกัมพูชานับถือประมาณ 95% ชนกลุ่มน้อยในประเทศมีชาวเวียดนาม ชาวจีน ชาวจามและชาวเขากว่า 30 เผ่า เมืองหลวงและเมืองใหญ่สุด คือ พนมเปญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของกัมพูชา

ราชอาณาจักรกัมพูชาปกครองแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มาจากการเลือกตั้งโดยราชสภาเพื่อราชบัลลังก์ เป็นประมุขแห่งรัฐ ประมุขรัฐบาล คือ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ผู้ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้ปกครองกัมพูชามาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี

ใน พ.ศ. 1345 พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ปราบดาภิเษกตนเป็นพระมหากษัตริย์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิขะแมร์ อำนาจและความมั่งคังมหาศาลของจักรวรรดิขะแมร์ที่มีพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติสืบต่อกนมานั้นได้ครอบงำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากเป็นเวลากว่า 600 ปี กัมพูชาถูกปกครองเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้าน กระทั่งถูกฝรั่งเศสยึดเป็นอาณานิคมในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 กัมพูชาได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2496 สงครามเวียดนามได้ขยายเข้าสู่กัมพูชา ทำให้เขมรแดงขึ้นสู่อำนาจ ซึ่งยึดกรุงพนมเปญได้ใน พ.ศ. 2518 กัมพูชาผงาดขึ้นอีกหลายปีให้หลังภายในเขตอิทธิพลสังคมนิยมเป็นสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชากระทั่ง พ.ศ. 2536 หลังจากหลายปีแห่งการโดดดี่ยว ชาติซึ่งเสียหายจากสงครามก็ได้รวมเข้าด้วยกันอีกครั้งภายใต้ระบอบราชาธิปไตยในปีเดียวกันนั้นเอง

ในการบูรณะประเทศหลังสงครามกลางเมืองนานหลายทศวรรษ กัมพูชามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจและทรัพยากรมนุษย์ ประเทศกัมพูชาได้มีหนึ่งในบันทึกเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในเอเชีย โดยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 6.0% เป็นเวลานาน 10 ปี ภาคสิ่งทอ เกษตรกรรม ก่อสร้าง เสื้อผ้าและการท่องเที่ยวที่เข้มแข็งได้นำไปสู่การลงทุนจากต่างชาติและการค้าระหว่างประเทศ ใน พ.ศ. 2548 มีการพบแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติใต้น่านน้ำอาณาเขตของกัมพูชา และเมื่อการขุดเจาะเชิงพาณิชย์เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2556 รายได้จากน้ำมันสามารถมีผลต่อเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างลึกซึ้ง

เรียงลำดับโดย:
CAM-04-AU
CAM-04-AU
ธนบัตรกัมพูชา 1 เรียล
16.00 บาท 12.00 บาท
CAM-05D-AU
CAM-05D-AU
ธนบัตรกัมพูชา 20เรียล
45.00 บาท 30.00 บาท
CAM-05D-EF
CAM-05D-EF
ธนบัตรกัมพูชา 20เรียล
30.00 บาท 25.00 บาท
CAM-07D
CAM-07D
ธนบัตรกัมพูชา
12.00 บาท
CAM-08C
CAM-08C
ธนบัตรกัมพูชา
25.00 บาท
CAM-09
CAM-09
ธนบัตรกัมพูชา
1,500.00 บาท
CAM-10C-AU
CAM-10C-AU
ธนบัตรกัมพูชา
30.00 บาท
CAM-11-AU
CAM-11-AU
ธนบัตรกัมพูชา
50.00 บาท
CAM-11-EF
CAM-11-EF
ธนบัตรกัมพูชา 10 เรียล
30.00 บาท
CAM-12-AU
CAM-12-AU
ธนบัตรกัมพูชา 100เรียล
25.00 บาท
CAM-13B-AU
CAM-13B-AU
ธนบัตรกัมพูชา
25.00 บาท
CAM-14B-VF
CAM-14B-VF
ธนบัตรกัมพูชา 500 R
300.00 บาท 200.00 บาท
CAM-14C-AU
CAM-14C-AU
ธนบัตรกัมพูชา
400.00 บาท 350.00 บาท
CAM-14C-VF
CAM-14C-VF
ธนบัตรกัมพูชา
300.00 บาท 200.00 บาท
CAM-14D-AU
CAM-14D-AU
ธนบัตรกัมพูชา
300.00 บาท
CAM-14D-VF
CAM-14D-VF
ธนบัตรกัมพูชา
180.00 บาท 120.00 บาท
CAM-15B
CAM-15B
ธนบัตรกัมพูชา
40.00 บาท
CAM-16
CAM-16
ธนบัตรกัมพูชา
18.00 บาท
CAM-17
CAM-17
ธนบัตรกัมพูชา
30.00 บาท
CAM-17A
CAM-17A
ธนบัตรกัมพูชา
110.00 บาท
CAM-25-AU
CAM-25-AU
ธนบัตรกัมพูชา 0.1 เรียล
10.00 บาท
CAM-27
CAM-27
ธนบัตรกัมพูชา 0.5 เรียล
20.00 บาท
CAM-28
CAM-28
ธนบัตรกัมพูชา 1 เรียล
25.00 บาท
CAM-30
CAM-30
ธนบัตรกัมพูชา 10 เรียล
25.00 บาท
CAM-31
CAM-31
ธนบัตรกัมพูชา 20 เรียล
70.00 บาท
CAM-32-AU
CAM-32-AU
ธนบัตรกัมพูชา
25.00 บาท 20.00 บาท
CAM-33
CAM-33
ธนบัตรกัมพูชา
30.00 บาท
CAM-34-AU
CAM-34-AU
ธนบัตรกัมพูชา 10
30.00 บาท 25.00 บาท
CAM-37
CAM-37
ธนบัตรกัมพูชา
45.00 บาท
CAM-40
CAM-40
ธนบัตรกัมพูชา
80.00 บาท
CAM-41
CAM-41
ธนบัตรกัมพูชา
10.00 บาท
CAM-42B
CAM-42B
ธนบัตรกัมพูชา
20.00 บาท
CAM-43B
CAM-43B
ธนบัตรกัมพูชา
30.00 บาท
CAM-44
CAM-44
ธนบัตรกัมพูชา
45.00 บาท
CAM-45
CAM-45
ธนบัตรกัมพูชา
50.00 บาท
CAM-47
CAM-47
ธนบัตรกัมพูชา
300.00 บาท
CAM-49B
CAM-49B
ธนบัตรกัมพูชา
800.00 บาท
CAM-50
CAM-50
ธนบัตรกัมพูชา
1,500.00 บาท
CAM-51A
CAM-51A
ธนบัตรกัมพูชา
30.00 บาท
CAM-52
CAM-52
ธนบัตรกัมพูชา
5.00 บาท
CAM-53
CAM-53
ธนบัตรกัมพูชา
8.00 บาท
CAM-54B
CAM-54B
ธนบัตรกัมพูชา 500เรียล
15.00 บาท
CAM-54C
CAM-54C
ธนบัตรกัมพูชา
16.00 บาท
CAM-55A
CAM-55A
ธนบัตรกัมพูชา
100.00 บาท