หมวดสินค้า
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าล่าสุด
MYA-77B MYA-77B
120.00 บาท
MYA-76B-AU MYA-76B-AU
60.00 บาท
MYA-75B MYA-75B
45.00 บาท
CHI-161K CHI-161K
130.00 บาท 100.00 บาท
TPE-1971A-AU TPE-1971A-AU
380.00 บาท
TPE-1978A TPE-1978A
480.00 บาท
CCHN-2269 CCHN-2269
2,000.00 บาท 1,650.00 บาท
CSIN-516 CSIN-516
450.00 บาท
SWE-52-1990 SWE-52-1990
240.00 บาท
POL-029 POL-029
450.00 บาท
ESP-076-EF ESP-076-EF
200.00 บาท
FTC-ARCT-SP FTC-ARCT-SP
150.00 บาท
FTC-GRKMYT-1 FTC-GRKMYT-1
480.00 บาท 350.00 บาท
GUY-39 GUY-39
450.00 บาท
900-ASEAN-V4-2 900-ASEAN-V4-2
295.00 บาท 265.00 บาท
TEST-CHN-100 TEST-CHN-100
520.00 บาท 480.00 บาท
TEST-DLR-6 TEST-DLR-6
600.00 บาท
TEST-GSN-5 TEST-GSN-5
950.00 บาท
SRB-23-EF SRB-23-EF
120.00 บาท 80.00 บาท
RUS-S828 RUS-S828
600.00 บาท
 
สินค้าขายดี
MYA-69 MYA-69
5.00 บาท
Z-ALB-002 Z-ALB-002
16.00 บาท
BHU-27A BHU-27A
8.00 บาท
MYA-67 MYA-67
6.00 บาท
MYA-56 MYA-56
8.00 บาท
CAM-65 CAM-65
5.00 บาท
AFG-61C AFG-61C
12.00 บาท
MGL-61A MGL-61A
8.00 บาท
CAM-53 CAM-53
8.00 บาท
BHU-28A BHU-28A
15.00 บาท
INA-141 INA-141
10.00 บาท
MYA-58 MYA-58
10.00 บาท
BTHA-111 BTHA-111
300.00 บาท
CAM-52 CAM-52
5.00 บาท
USA-538 USA-538
120.00 บาท 95.00 บาท
Z-ALB-003 Z-ALB-003
16.00 บาท
CHN-881 CHN-881
10.00 บาท
VIE-101A VIE-101A
5.00 บาท
CAM-16 CAM-16
18.00 บาท
CAM-04-AU CAM-04-AU
16.00 บาท 12.00 บาท
 
สินค้าพิเศษ
900-11-1 900-11-1
600.00 บาท 540.00 บาท
900-13-1 900-13-1
700.00 บาท 600.00 บาท
900-13-3 900-13-3
900.00 บาท 790.00 บาท
900-3 900-3
450.00 บาท 350.00 บาท
900-4-FARM-2 900-4-FARM-2
350.00 บาท 310.00 บาท
900-5-4 900-5-4
320.00 บาท 290.00 บาท
900-5-5 900-5-5
370.00 บาท 320.00 บาท
900-5-ANM-3 900-5-ANM-3
360.00 บาท 320.00 บาท
900-6 900-6
300.00 บาท 220.00 บาท
900-7 900-7
300.00 บาท 220.00 บาท
900-ASEAN-V3 900-ASEAN-V3
320.00 บาท 290.00 บาท
900-ASEAN-V4 900-ASEAN-V4
290.00 บาท 265.00 บาท
900-ASEAN-V4-2 900-ASEAN-V4-2
295.00 บาท 265.00 บาท
900-BIRD-2 900-BIRD-2
350.00 บาท 300.00 บาท
900-BIRD-3 900-BIRD-3
280.00 บาท 250.00 บาท
900-BSET-POLY2 900-BSET-POLY2
340.00 บาท 290.00 บาท
900-BSET-POLY3 900-BSET-POLY3
315.00 บาท 290.00 บาท
900-BSET-POLY4 900-BSET-POLY4
405.00 บาท 365.00 บาท
900-BSET-SH1 900-BSET-SH1
460.00 บาท 420.00 บาท
900-DANC 900-DANC
350.00 บาท 295.00 บาท
 

ประเทศภูฏาน

BHUTAN [BHU]
ภูฏาน (Bhutan) (อ่านว่า พู-ตาน /buː'tɑːn/ (ข้อมูล)) หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรภูฏาน (Kingdom of Bhutan) เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ชื่อในภาษาท้องถิ่นของประเทศคือ Druk Yul (อ่านว่า ดรุก ยุล) แปลว่า "ดินแดนของมังกรสายฟ้า (Land of the Thunder Dragon) " นอกจากนี้ยังเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Druk Tsendhen เนื่องจากที่ภูฏาน เสียงสายฟ้าฟาดถือเป็นเสียงของมังกร ส่วนชื่อ ภูฏาน (Bhutan) มาจากคำสมาสในภาษาสันสกฤต ภู-อุฏฺฏาน อันมีความหมายว่า "แผ่นดินบนที่สูง" (ในภาษาฮินดี สะกด भूटान ถอดเป็นตัวอักษรคือ ภูฏาน)

ประเทศภูฏาน เป็นประเทศที่ประกาศว่า จะไม่สนใจ GDP (GDP - Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ) แต่จะสนใจ GDH แทน (GDH - Gross Domestic Happiness หรือ ความสุขรวมภายในประเทศ)

เรียงลำดับโดย:
BHU-05-AU
BHU-05-AU
ธนบัตรภูฏาน 1 นูตรม
80.00 บาท
BHU-05-EF
BHU-05-EF
ธนบัตรภูฏาน 1 นูตรม
50.00 บาท
BHU-05-VF
BHU-05-VF
ธนบัตรภูฏาน 1 นูตรม
30.00 บาท
BHU-06-EF
BHU-06-EF
ธนบัตรภูฏาน 2 นูตรม
50.00 บาท
BHU-06-VF
BHU-06-VF
ธนบัตรภูฏาน 2 นูตรม
35.00 บาท
BHU-12B
BHU-12B
ธนบัตรภูฏาน 1 นูตรม
30.00 บาท
BHU-14
BHU-14
ธนบัตรภูฏาน
25.00 บาท
BHU-15
BHU-15
ธนบัตรภูฏาน
60.00 บาท
BHU-15-VF
BHU-15-VF
ธนบัตรภูฏาน
20.00 บาท
BHU-16A
BHU-16A
ธนบัตรภูฏาน
75.00 บาท
BHU-17B
BHU-17B
ธนบัตรภูฏาน
120.00 บาท
BHU-18A
BHU-18A
ธนบัตรภูฏาน
500.00 บาท
BHU-22
BHU-22
ธนบัตรภูฏาน
30.00 บาท
BHU-23
BHU-23
ธนบัตรภูฏาน
60.00 บาท
BHU-24
BHU-24
ธนบัตรภูฏาน
120.00 บาท
BHU-27A
BHU-27A
ธนบัตรภูฏาน
8.00 บาท
BHU-27B
BHU-27B
ธนบัตรภูฏาน 1 นู
7.00 บาท
BHU-28A
BHU-28A
ธนบัตรภูฏาน
15.00 บาท
BHU-28C
BHU-28C
ธนบัตรภูฏาน
12.00 บาท
BHU-29A
BHU-29A
ธนบัตรภูฏาน
20.00 บาท
BHU-29B
BHU-29B
ธนบัตรภูฏาน
15.00 บาท
BHU-30
BHU-30
ธนบัตรภูฏาน
45.00 บาท
BHU-30B
BHU-30B
ธนบัตรภูฏาน 20 งูตรัม
40.00 บาท
BHU-31B
BHU-31B
ธนบัตรภูฏาน
100.00 บาท
BHU-32A
BHU-32A
ธนบัตรภูฏาน 100
180.00 บาท 140.00 บาท
BHU-33
BHU-33
ธนบัตรภูฏาน
720.00 บาท
BHU-33B
BHU-33B
ธนบัตรภูฏาน 500นู
600.00 บาท
BHU-33C
BHU-33C
ธนบัตรภูฏาน 500นู
450.00 บาท
BHU-34
BHU-34
ธนบัตรภูฏาน
1,350.00 บาท
BHU-35
BHU-35
ธนบัตรภูฏาน อภิเษกสมรส
350.00 บาท 250.00 บาท 5 จาก 5 ดาว!
BHU-36
BHU-36
ธนบัตรภูฏาน 1000 นู
1,200.00 บาท 950.00 บาท
BHU-37
BHU-37
ธนบัตรภูฏาน
400.00 บาท
BHU-CSET2
BHU-CSET2
เหรียญภูฎาน
30.00 บาท
5 จาก 5 ดาว!
BHU-CSET3
BHU-CSET3
เหรียญภูฏาน
90.00 บาท
CBHU-115
CBHU-115
เหรียญภูฏาน
2,500.00 บาท 2,250.00 บาท
CBHU-21
CBHU-21
เหรียญภูฎาน
2,000.00 บาท
CBHU-27
CBHU-27
เหรียญภูฎาน
60.00 บาท
CBHU-47A
CBHU-47A
เหรียญภูฏาน 25 เชตัม
8.00 บาท
CBHU-7-1
CBHU-7-1
เหรียญภูฎาน
350.00 บาท
CBHU-CSET4
CBHU-CSET4
เหรียญภูฏานชุด 4 เหรียญ
120.00 บาท
CBHU-N500-5K
CBHU-N500-5K
เหรียญเงินภูฏาน
5,500.00 บาท
CBHU-N500-60K4A
CBHU-N500-60K4A
เหรียญเงินภูฏาน
6,000.00 บาท
CBHU-N500-60K4B
CBHU-N500-60K4B
เหรียญเงินภูฏาน
6,000.00 บาท
CBHU-N500N-WED
CBHU-N500N-WED
เหรียญภูฏาน
6,200.00 บาท