หมวดสินค้า
 
ตะกร้าสินค้า
0 รายการ
 
สินค้าล่าสุด
LAO-25A LAO-25A
90.00 บาท 70.00 บาท
TPE-1971-VF TPE-1971-VF
80.00 บาท
TPE-1989-AU TPE-1989-AU
200.00 บาท 140.00 บาท
TPE-1927-VF TPE-1927-VF
800.00 บาท 600.00 บาท
TPE-1927-EF TPE-1927-EF
1,200.00 บาท 1,000.00 บาท
CCHN-N5Y-HSAN CCHN-N5Y-HSAN
90.00 บาท 75.00 บาท
CCHN-N5Y-BUDA CCHN-N5Y-BUDA
90.00 บาท 75.00 บาท
CCHN-18 CCHN-18
300.00 บาท 260.00 บาท
CSTS-22A-VF CSTS-22A-VF
120.00 บาท 100.00 บาท
FIC-100-VF FIC-100-VF
1,000.00 บาท
EAC-61 EAC-61
250.00 บาท
TGA-50 TGA-50
150.00 บาท
SAM-38 SAM-38
240.00 บาท
SAM-47 SAM-47
250.00 บาท
MRI-65B MRI-65B
290.00 บาท
MRI-64B MRI-64B
120.00 บาท
NGR-48 NGR-48
250.00 บาท
NGR-47 NGR-47
120.00 บาท
SOM-43 SOM-43
480.00 บาท
CAS-606C CAS-606C
200.00 บาท
 
สินค้าขายดี
MYA-69 MYA-69
5.00 บาท
Z-ALB-002 Z-ALB-002
16.00 บาท
BHU-27A BHU-27A
8.00 บาท
MYA-67 MYA-67
6.00 บาท
MYA-56 MYA-56
8.00 บาท
CAM-65 CAM-65
5.00 บาท
AFG-61C AFG-61C
8.00 บาท
MGL-61A MGL-61A
8.00 บาท
CAM-53 CAM-53
8.00 บาท
BHU-28A BHU-28A
15.00 บาท
INA-141 INA-141
10.00 บาท
MYA-58 MYA-58
10.00 บาท
BTHA-111 BTHA-111
300.00 บาท
CAM-52 CAM-52
5.00 บาท
USA-538 USA-538
120.00 บาท 95.00 บาท
Z-ALB-003 Z-ALB-003
16.00 บาท
CHN-881 CHN-881
10.00 บาท
VIE-101A VIE-101A
5.00 บาท
CAM-16 CAM-16
18.00 บาท
CAM-04-AU CAM-04-AU
16.00 บาท 12.00 บาท
 
สินค้าพิเศษ
900-11-1 900-11-1
600.00 บาท 540.00 บาท
900-13-1 900-13-1
700.00 บาท 600.00 บาท
900-13-3 900-13-3
900.00 บาท 790.00 บาท
900-3 900-3
450.00 บาท 350.00 บาท
900-4-FARM-2 900-4-FARM-2
350.00 บาท 310.00 บาท
900-5-4 900-5-4
320.00 บาท 290.00 บาท
900-5-5 900-5-5
370.00 บาท 320.00 บาท
900-5-ANM-3 900-5-ANM-3
360.00 บาท 320.00 บาท
900-6 900-6
300.00 บาท 220.00 บาท
900-7 900-7
300.00 บาท 220.00 บาท
900-ASEAN-V3 900-ASEAN-V3
320.00 บาท 290.00 บาท
900-ASEAN-V4 900-ASEAN-V4
290.00 บาท 265.00 บาท
900-BIRD-2 900-BIRD-2
350.00 บาท 300.00 บาท
900-BIRD-3 900-BIRD-3
280.00 บาท 250.00 บาท
900-BSET-POLY2 900-BSET-POLY2
340.00 บาท 290.00 บาท
900-BSET-POLY3 900-BSET-POLY3
315.00 บาท 290.00 บาท
900-BSET-SH1 900-BSET-SH1
460.00 บาท 420.00 บาท
900-DANC 900-DANC
350.00 บาท 295.00 บาท
900-FLWR 900-FLWR
330.00 บาท 280.00 บาท
900-FN-SET5 900-FN-SET5
320.00 บาท 280.00 บาท
 

ประเทศมองโกเลีย

MONGOLIA [MGL]
มองโกเลีย (Mongolia) (ภาษามองโกเลีย: Монгол Улс) เป็นประเทศในทวีปเอเชีย ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศคาซัคสถาน มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้ติดกับประเทศจีน มีพื้นที่ที่สามารถใช้สำหรับการเกษตรได้น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

มองโกเลียมีประชากรเพียง 2 ล้านกว่าคน แตมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 3 เท่า ซึ่งทำให้ประเทศมองโกลเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อย ที่สุดในโลก ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบทิเบต และประชากรร้อยละ 38 อาศัยอยู่ในเมืองหลวงอูลานบาตอร์

มองโกเลียเคยเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวนแต่ก็ต้องมาเสียอำนาจ เมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้ อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1924) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ตามแบบประเทศเพื่อนบ้าน ลัทธิคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้กับตน

เรียงลำดับโดย:
MGL-28
MGL-28
ธนบัตรมองโกเลีย
50.00 บาท
MGL-29
MGL-29
ธนบัตรมองโกเลีย
140.00 บาท
MGL-30
MGL-30
ธนบัตรมองโกเลีย
160.00 บาท
MGL-31
MGL-31
ธนบัตรมองโกเลีย
200.00 บาท
MGL-32
MGL-32
ธนบัตรมองโกเลีย
240.00 บาท
MGL-33
MGL-33
ธนบัตรมองโกเลีย
320.00 บาท
MGL-34
MGL-34
ธนบัตรมองโกเลีย
400.00 บาท
MGL-42
MGL-42
ธนบัตรมองโกเลีย
20.00 บาท
MGL-49-50-51
MGL-49-50-51
ธนบัตรมองโกเลียชุด 3 ใบ
35.00 บาท 25.00 บาท
MGL-52
MGL-52
ธนบัตรมองโกเลีย 1 ทุกริก
10.00 บาท
MGL-53
MGL-53
ธนบัตรมองโกเลีย
12.00 บาท
MGL-61A
MGL-61A
ธนบัตรมองโกเลีย
8.00 บาท
MGL-61B
MGL-61B
ธนบัตรมองโกเลีย
8.00 บาท
MGL-62
MGL-62
ธนบัตรมองโกเลีย
8.00 บาท
MGL-63
MGL-63
ธนบัตรมองโกเลีย
10.00 บาท
MGL-64
MGL-64
ธนบัตรมองโกเลีย
15.00 บาท
MGL-65
MGL-65
ธนบัตรมองโกเลีย
20.00 บาท
MGL-66
MGL-66
ธนบัตรมองโกเลีย
50.00 บาท
MGL-67
MGL-67
ธนบัตรมองโกเลีย 1000
85.00 บาท 60.00 บาท
MGL-68
MGL-68
ธนบัตรมองโกเลีย5000
350.00 บาท 250.00 บาท
MGL-69
MGL-69
ธนบัตรมองโกเลีย 10000
800.00 บาท
MGL-70
MGL-70
ธนบัตรมองโกเลีย 20000
900.00 บาท 750.00 บาท
MGL-71B
MGL-71B
ธนบัตรมองโกเลีย 20000
500.00 บาท
MGL-79
MGL-79
ธนบัตรมองโกเลีย 10000
500.00 บาท 400.00 บาท
MGL-NSET1
MGL-NSET1
ธนบัตรมองโกเลีย
1,600.00 บาท
MGL-SET7
MGL-SET7
ธนบัตรมองโกเลียชุด 7ใบ
120.00 บาท